Hvordan bli fjernvarmekunde?

For å bli fjernvarmekunde må bygningen din ha et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. I tillegg må bygningen ligge i et område hvor fjernvarme bygges ut.
Les mer

Ren bærekraft

Ren bærekraft er Østfold Energis slagord, men det er ikke noe vi bare skal si. Det er noe vi skal gjøre.
Les mer

Fakta om selskapet

Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme.
Les mer om Østfold Energi

Bli med å snu utviklingen!

Produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag til å løse klimaproblemene. Ved å erstatte fossile brensler som kullkraft og olje med fornybar energi, reduseres utslippene av klimagasser som CO2. Vi engasjerer oss i dette arbeidet og arrangerer energicamper for ungdom i Østfold.
Les mer