Siso kraftverk

Sist endret: 31.10.2017
Maskinsal SisoMaskinsalen i Siso kraftstasjon.

Siso kraftverk ligger ved Straumvannet i Sørfold kommune. Kraftverket består av to aggregater der det første ble satt i drift i 1968 og det andre i 1972.

Aggregatene er utstyrt med Peltonturbiner og har en total ytelse på 180 MW ved en midlere fallhøyde på 645 meter. Kraften som blir produsert går fra stasjonen i kabler opp til Salten trafo og videre ut på sentralnettet.

siso_kuleventil
Kuleventil i Siso kraftverk.

Tre vannmagasin

Vannmagasinene består av Sisovannet og Løytavannet med overføringstunnel mellom disse. For å utnytte magasinet er det bygget to dammer på Siso og en dam på Løyta. Når magasinet samlet er fullt inneholder det 606 mill m 3 vann som tilsvarer 940 GWh elektrisk kraft. Midlere årsproduksjon er 970 GWh.

siso_magasiner

Det er også sprengt tunnel i Norddalen som samler opp fire elver fra Blåmannsisen og tunnel på nordsiden av Løytadalen som fanger opp fem bekker nedstrøms dammen. På sydsiden i Løytadalen er det samlet opp vann i en liten tunnel som leder vann inn i tappetunnelen.

sisovatn_1134
Sisovatn er Siso kraftverks hovedmagasin. Høyeste regulerte vannstand er 671 moh., mens laveste regulerte vannstand er 615 moh. Det totale nedslagsfeltet er 233,7 km 2 .

siso_dam  
Sisodammene og lukehuset ved hovedmagasinet. Steinbruddet hvor stein til dammene ble tatt ut i forgrunnen. Sisodammene ble sist rehabilitert i 2000.

 

dam Løyta nedstrøms side


Dam Løyta ligger ved utløpet av Løytavatnet. Fyllingsdammen er 233 meter bred og 25 meter høy. I 2014/15 ble dam Løyta rehabilitert på nedstrøms side.