Økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunn

Sist endret: 12.04.2016
LærdalLærdal er en av komunnene der Østfold Energi har kraftverk.

Lokalsamfunnene der Østfold Energi har sin virksomhet nyter godt av skatt, avgifter, arbeidsplasser og andre økonomiske effekter. Samtidig er Østfold Energi avhengig av et velfungerende lokalsamfunn, og et godt forhold til blant annet naboer, grunneiere, eiere og vertskommuner.

Våre prinsipper

Gjennom lønnsom forretningsdrift ønsker vi å bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnene der vi opererer.

Vår innsats og resultater

Østfold Energi skaper store verdier for samfunnet. En meget betydelig andel av verdiene som skapes, tilfaller det offentlige i form av utbytte til eierne, samt skatter og avgifter til stat, fylkeskommune og kommuner.

Østfold Energi skapte verdier for ca. 680 millioner kroner i 2015. Av dette gikk 147 millioner kroner til staten, fylkeskommuner og kommuner i form av skatter og avgifter. Leverandører ble godtgjort med 254 millioner, mens finansinstitusjonene mottok 80 millioner. 60 millioner ble utbetalt i lønn og andre sosiale gode til de ansatte. For Østfold Energi er det av største betydning at selskapet har en tilpasset kapitalstruktur, slik at vi kan være med å bygge ut ny fornybar energi.

 

Utbytte

Siden det første utbyttet ble betalt ut i tidlig 1995, har Østfold-samfunnet mottatt mer enn 3,8 milliarder kroner. I 2015 ble det betalt et utbytte på 118 millioner kroner. Vår største eier, Østfold fylkeskommune, fikk dermed 59 millioner kroner i utbytte. De minste eierkommunene, som har 1000 aksjer, fikk et utbytte på 1,7 millioner kroner.

 

Sponsorvirksomhet

Østfold Energi bidrar til ulike formål for å fremheve Østfold Energi som en sentral samfunnsaktør og miljøbedrift. Satsingsområdene er ungdom, utdanning og miljø. Vi bidrar også til fylkesomfattende kulturtiltak. I 2015 forlenget Østfold Energi samarbeidet med Inspiria Science Center i Sarpsborg.

 

Våre ambisjoner

Østfold Energi har som hovedmål å øke verdiene i selskapet på en bærekraftig måte. Dette vil komme eiere, selskap og lokalsamfunn til gode. Vi vil også jobbe for å sikre at våre økonomiske bidrag, som for eksempel sponsing og veldedighet, er rettet mot grupper og formål som er tydelig relatert til vår virksomhet.

 

Kontaktperson

Tone Sundnes ReitenKommunikasjonsrådgiverMob. 951 79 597Send e-post