Anti-korrupsjon og integritet

Sist endret: 12.04.2016
Gruppebilde-IT_webORDENTLIGHETSKULTUR: Et vesentlig element i selskapets bedriftskultur er at ting skal gjøres ordentlig.

Østfold Energi ønsker å ha tillit i omverdenen ved å vise evne til stabilitet og forsvarlig forretningsdrift. For Østfold Energi er det viktig å unngå kritikkverdige forhold som brudd på konkurranselovgivning, underslag, korrupsjon, diskriminering, bestikkelser eller annen uetisk adferd.

Våre prinsipper

Hovedmålet for Østfold Energis etiske retningslinjer er å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives. På denne måten kan vi sørge for at selskapets interessentgrupper har tillit til oss. Alle ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede straks vedkommende blir oppmerksom på at en habilitetskonflikt kan oppstå. For å sikre at kritikkverdige forhold blir meldt fra, og behandlet forsvarlig, har vi utarbeidet en varslingsplakat. Denne beskriver hvordan ansatte skal gå frem hvis de ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

Vår innsats og resultater

Et vesentlig element i selskapets bedriftskultur er at ting skal gjøres ordentlig – at vi skal tåle å sees i kortene, og at vi ikke tar snarveier. Dette gjennomsyrer saksbehandlingen i Østfold Energi. I vår årlige arbeidsmiljøundersøkelse svarer 97 % av de ansatte at det er gjennomgående god kvalitet på arbeidet vi utfører. Det var ingen rapporterte varslingssaker i 2015.

Våre ambisjoner

Etikk er ikke en ferdighet som kan læres. Moralske holdninger må integreres i bedriftskulturen og i hver enkelt ansatt. Det er derfor viktig at de etiske retningslinjene bygges inn i selskapet strategi- og kvalitetsarbeid. Like viktig er det at selskapet evner å omsette de etiske retningslinjene til etisk adferd. Vi vil derfor arbeide kontinuerlig for at en etisk bevissthet skal prege all adferd i selskapet.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post

Kontaktperson