Attraktive arbeidsplasser

Sist endret: 12.04.2016
Energicamp---Rakkestad-ungdomsskole---høsten-2012---011I samarbeid med Ungt Entreprenørskap arrangerer vi energicamper for barn og unge i Østfold

Aldrende arbeidskraft og økt konkurranse om de kloke hodene kan føre til utfordringer med å tiltrekke den rette kompetansen i fremtiden. Det er derfor viktig at Østfold Energi opprettholder statusen som en attraktiv arbeidsplass.

Våre prinsipper

Selskapets personalpolitikk virker innenfor rammebetingelser gitt av lover, avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver samt av selskapets økonomi og utvikling. Personalpolitikken bygger på en erkjennelse av at det er en positiv sammenheng mellom gode arbeidsforhold og selskapets resultat.

Vår personalpolitikk gir uttrykk for selskapets prinsipielle holdninger til hvordan de menneskelige ressursene skal ivaretas, utvikles og nyttiggjøres, slik at de ansattes behov og selskapets mål i størst mulig grad kombineres.

Vår innsats og resultater

Resultatet fra den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen viser at trivselen i Østfold Energi er høy. Det er 93 % som i 2015 svarer at det sosiale arbeidsmiljøet er slik at de som oftest gleder seg til å gå på jobb. Alle ansatte svarer at de samarbeider godt med sine kolleger og er stolte over å være ansatt i Østfold Energi.

Rekruttering

Selskapet har hatt mange og gode søkere til sine utlyste stillinger. Vi har stadig henvendelser fra folk som ønsker å arbeide for oss, og det er stor konkurranse om våre sommerpraktikantstillinger. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap holder vi Energicamper for Østfold-elever.

Våre ambisjoner

Hovedmålet for Østfold Energis personalpolitikk er å bidra til selskapets verdiøkning gjennom å utvikle selskapet slik at det fremstår som en attraktiv arbeidsplass med høyt kompetente og engasjerte ansatte.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post

Kontaktperson