Estetiske hensyn

Sist endret: 12.04.2016
Kalnes-energisentral---august-2014--000_webKalnes energisentral glir godt inn i kulturlandskapet i området.

Kraftverk fører til synlige inngrep i naturlandskapet. Estetiske hensyn i våre prosjekter er nødvendig for å redusere de synlige inngrepene, og for å bygge gode relasjoner til lokalsamfunn der vi har vår virksomhet.

Våre prinsipper

Østfold Energi skal minimere naturinngrepene fra egen virksomhet og ta hensyn til landskap og byggeskikk for alle nye anlegg.

Vår innsats og resultater

Mehuken III

Utbyggingen av Mehuken III ble ferdigstilt i 2015. Hensikten med prosjektet var å bytte ut fem turbiner med tre nye og moderne turbiner. Prosjektet reduserte dermed naturinngrepene i området, samtidig som produksjonen øker.

Kalnes energisentral

Kalnes energisentral, som leverer varme og kjøling til det nye østfoldsykehuset, ble offisielt åpnet i 2015. Energisentralen har fått en god arkitektonisk utforming tilpasset det monumentale sykehusbygget og kulturlandskapet i området.

Våre ambisjoner

Østfold Energi ønsker fortsatt å gjøre sitt ytterste for å ivareta estetiske hensyn knyttet til daglig drift og nye byggeprosjekter.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post