Hva mener vi med ren bærekraft?

Sist endret: 12.04.2016

Ren bærekraft er Østfold Energis slagord, men det er ikke noe vi bare skal si. Det er noe vi skal gjøre. Under finner du 14 eksempler på hva vi mener med ren bærekraft.

Ren bærekraft handler om forretningsmessig fornuft. Energimarkedene er i økende grad villige til å betale mer for energi fra fornybare kilder.

Ren bærekraft handler om god forvaltning av naturressurser, ofte i små lokalsamfunn som er avhengig av både arbeidsplasser og inntekter fra vår virksomhet.

Ren bærekraft handler om menneskelige ressurser – om å ivareta, utvikle og nyttiggjøre dem, slik at de ansattes behov og selskapets mål forenes.

Ren bærekraft handler om arbeidsmiljø, karrieremuligheter og personlig vekst, slik at humankapitalen i selskapet hele tiden videreutvikles.

Ren bærekraft handler om lønnsom produksjon av energi. Vi arbeider kontinuerlig med å utnytte anleggene våre mer effektivt.

Ren bærekraft handler om ambisiøse mål. I 2015 kom 99 % av vår totale energiproduksjon fra fornybare energikilder, men vi gir oss ikke med det.

Ren bærekraft handler om utbygging av fornybar energiproduksjon. Økende engasjement for klimatiltak gjør dette til fremtidsrettede investeringer.

Ren bærekraft handler om aktivt, ansvarlig eierskap. Som deleier i andre energiselskaper arbeider vi for høyere standarder ved å tilby våre egne erfaringer og løsninger.

Ren bærekraft handler om læring og endringsvilje. Der våre deleide selskaper har bedre standarder enn oss, skal vi ta i bruk disse løsningene i vår egen virksomhet.

Ren bærekraft handler om sikkerhet. Ingenting haster så mye at det ikke kan gjennomføres sikkert.

Ren bærekraft handler om attraktive arbeidsplasser. Økt konkurranse om de kloke hodene gjør det utfordrende å tiltrekke den rette kompetansen.

Ren bærekraft handler om respekt for omgivelsene. Vi skal minimere naturinngrepene fra egen virksomhet, og ta hensyn til landskap og lokal byggeskikk i alle nye anlegg.

Ren bærekraft handler om å gjøre ting ordentlig. Vi skal tåle å sees i kortene, vi skal ikke ta snarveier, og vi skal følge strenge etiske retningslinjer.

Ren bærekraft handler om systematisk arbeid. Vi publiserer en årlig bærekraft-rapport for å dokumentere aktiviteter og tiltak som gjennomføres.