Sikkerhet for omverdenen

Sist endret: 12.04.2016
Ølusjøen-dam----høst-2013--009_webFlere av Østfold Energis dammer er rehabilitert de siste årene.

Kraft- og varmeproduksjon kan medføre sikkerhetsrisiko for omverden som dambrudd, usikre isforhold og iskast fra vindturbiner. Uforutsette avbrudd i produksjonen kan skape problemer for kraftsystemet. Arbeid for å unngå uønskede hendelser med konsekvenser for samfunn, mennesker og dyr er derfor høyt prioritert for alle våre anlegg.

Våre prinsipper

Vi skal følge opp alle lovkrav knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av kraftverk. Videre skal det foreligge en sentral varslingsplan for unormale eller krise- og beredskapssituasjoner. Vi skal også øve regelmessig på konkrete hendelser som skal håndteres av selskapets beredskapsledelse.

Vår innsats og resultater

De siste årene har Østfold Energi gjennomført rehabilitering av selskapets dammer. Dette året har det foregått avsluttende arbeider ved Store og Vesle Juklevatn. Arbeidene med den siste fyllingsdammen som skal rehabiliteres, Kvevotni, er planlagt i perioden 2016-2019. I Siso Energi ble rehabiliteringen av dam Løyta avsluttet i 2015.

Våre ambisjoner

Østfold Energi har som mål at ingen skal skades ved eller i nærheten av selskapets anlegg, inkludert deleide anlegg.

 

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post