Bærekraft er viktig for Østfold Energi

Sist endret: 27.04.2015
Dam-Vasset---høst-2013---004Østfold Energi forvalter norske naturressurser

For et selskap som arbeider med produksjon av fornybar energi, er det forretningsmessig fornuftig å prioritere en bærekraftig drift av selskapet.

Markedskreftene verdsetter grønnere produksjon, og energimarkedene er i økende grad villig til å betale en premie for dette. Selv om fornybar energi er klimavennlig, må vi også sikre at vi har en positiv påvirkning på samfunn og miljø gjennom hele verdikjeden.

En systematisk tilnærming til bærekraft gjør det lettere å dokumentere at krav fra ”grønne" investorer er oppfylt. Det kan gi selskapet tilgang til et større og mer attraktivt kapitalmarked gjennom grønne obligasjoner.

En seriøs tilnærming til bærekraft er også viktig for at vi skal kunne anses som en god samarbeidspartner og for å opprettholde et godt omdømme.

Østfold energi har tillatelse til å forvalte norske naturressurser, ofte i små lokalsamfunn som er avhengig av både arbeidsplasser og inntekter fra vår virksomhet. Kraftnæringen er derfor sterkt regulert av myndighetene. Rammebetingelser og regelverk skal bidra til å sikre at kraftnæringen har positiv påvirkning lokalsamfunnene. Disse kravene er i utvikling, og vi ønsker å være i forkant av endringer som kan påvirke Østfold Energi og våre interessenter.

Prosess for vesentlighetsvurdering

Prosess-graa  

Vår arbeidsmåte

Østfold Energi har gjennomført en vurdering av prioriterte områder for bærekraft. Prioriteringen skal sikre at vår innsats svarer til det våre viktigste interessenters forventer av oss, enten det gjelder miljøstandarder eller sikkerhet for våre ansatte, samtidig som den er ressurseffektiv med tanke på vår strategi og langsiktige verdiskaping.

Vår prioritering ble gjennomført med utgangspunkt i en vesentlighetsvurdering for bærekraft i henhold til retningslinjene utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI). Ledergruppen i Østfold Energi har vært involvert i dette arbeidet. 

Analysen tok utgangspunkt i hvilke forventninger våre interessenter har til Østfold Energi. Kartleggingen inkluderte intervjuer om forventninger til bærekraft, og en gjennomgang av eksisterende dialog med interessentgrupper. Vi vurderte også andre kilder til informasjon, blant annet media, investorrapporter og bransjerapporter.

Hvert av de identifiserte bærekraftaspektene ble også vurdert i henhold til forretningsmessig risiko og strategiske muligheter. Aspektene ble så rangert basert på en vurdering av potensiell risiko og betydningen for langsiktig verdiskaping og strategioppnåelse.

Vi har som ambisjon å gjennomføre en årlig oppdatering av prioriteringen basert på tilbakemeldinger fra våre interessenter.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post