Artikler om Finansiell informasjon

Det er 46 artikler med Finansiell informasjon som emneord:

Tittel
Zephyr med ny, stor vindtransaksjon
Resultatforbedring i Østfold Energi
Resultatforbedring i Østfold Energi
Økte driftsinntekter, lavere resultat etter skatt
Finansiell kalender
Årsrapporter
Bedre resultat i Østfold Energi
Positivt halvårsresultat på 26,5 millioner kroner
Lave kraftpriser preger Østfold Energis årsresultat
Årsrapporten 2015 er publisert
Aquila Capital ny medeier i Midtfjellet Vindkraft AS
Aquila Capital ny medeier i Midtfjellet Vindkraft AS
Emisjonsprosess i Midtfjellet Vindkraft AS
Emisjonsprosess i Midtfjellet Vindkraft AS
Tilfredsstillende første halvår for Østfold Energi
Årsrapporten 2014 er publisert
Østfold Energi med årsresultat på 151 millioner
Halvårsrapporter
Østfold Energi-året 2013
Negativt årsresultat i 2013
Østfold Energi øker sine eierandeler i Kvalheim Kraft
Driftsresultat første halvår 2013: 133,2 millioner kroner
Årsresultatet 2012: Rekordhøy produksjon veide kun delvis opp for lavere energipriser
Refinansiering av lån utsendt til Siso Energi AS
Overskudd på 34,8 millioner kroner 1. halvår 2012
Østfold Energis årsrapport 2011 er publisert
God drift, men usikre kraftprisutsikter
Solid fra Østfold Energi
Styret i Østfold Energi foreslår 165 mill. i utbytte
Eierendringer i Norsk Grønnkraft
Meget godt driftsår for Østfold Energi
Solid første halvår for Østfold Energi
Obligasjonslån
Meget godt driftsår for Østfold Energi
Halvårsrapport
God drift i Østfold Energi, fall i aksjeverdier ødelegger
Lavere børs gir svekket resultat
2007 ble et toppår for Østfold Energi
Ytterligere 200 millioner i utbytte fra Østfold Energi
Solide tall fra Østfold Energi
Godt år for Østfold Energi
Fikk medhold i voldgiftssak mot Nordea Bank
Godt år for Østfold Energi
Godt år for Østfold Energi
2003 var et godt år for Østfold Energi
Nytt, godt år for Østfold Energi

Samtlige emneord på vårt nettsted: