Børsmeldinger

Dato Tittel Emne
31.08.2018 Østfold Energi – halvårsresultat 2018
28.06.2018 Zephyr med ny, stor vindtransaksjon Bærekraft
07.05.2018 Nytt styre i Østfold Energi Om Østfold Energi
24.04.2018 Resultatforbedring i Østfold Energi Finansiell informasjon
05.09.2017 Midlertidig avvik i vannføring ved Båthølen i Lærdalselvi
29.08.2017 Økte driftsinntekter, lavere resultat etter skatt
25.04.2017 Bedre resultat i Østfold Energi Finansiell informasjon
03.02.2017 Tar et krafttak for vannkraften
27.01.2017 Østfold Energi tilpasser seg fremtiden
30.08.2016 Positivt halvårsresultat på 26,5 millioner kroner Finansiell informasjon
30.06.2016 Tellenes vindpark solgt til et fond styrt av BlackRock Vindkraft
12.04.2016 Lave kraftpriser preger Østfold Energis årsresultat Finansiell informasjon
12.04.2016 Årsrapporten 2015 er publisert Finansiell informasjon
30.12.2015 Aquila Capital ny medeier i Midtfjellet Vindkraft AS Finansiell informasjon
10.12.2015 Emisjonsprosess i Midtfjellet Vindkraft AS Finansiell informasjon
28.08.2015 Tilfredsstillende første halvår for Østfold Energi Finansiell informasjon
14.04.2015 Årsrapporten 2014 er publisert Finansiell informasjon
14.04.2015 Østfold Energi med årsresultat på 151 millioner Finansiell informasjon
18.12.2014 Øker eierandelen i Zephyr Vindkraft
07.11.2014 Selger Norsk Grønnkraft-aksjer Vannkraft
28.08.2014 Resultatforbedring i et utfordrende marked Om Østfold Energi
30.06.2014 Selger Hafslund-aksjer
08.04.2014 Negativt årsresultat i 2013 Finansiell informasjon
26.02.2014 Eierne enige om ny utbyttepolitikk Om Østfold Energi
06.09.2013 Østfold Energi øker sine eierandeler i Kvalheim Kraft Finansiell informasjon
27.08.2013 Driftsresultat første halvår 2013: 133,2 millioner kroner Finansiell informasjon
30.04.2013 Østfold Energis årsrapport 2012 er publisert
16.04.2013 Årsresultatet 2012: Rekordhøy produksjon veide kun delvis opp for lavere energipriser Finansiell informasjon
27.12.2012 Refinansiering av lån utsendt til Siso Energi AS Finansiell informasjon
29.08.2012 Overskudd på 34,8 millioner kroner 1. halvår 2012 Finansiell informasjon
29.03.2012 God drift, men usikre kraftprisutsikter Finansiell informasjon
02.09.2011 Østfold Energi satser sterkt på vindkraft Vindkraft
30.08.2011 Solid fra Østfold Energi Finansiell informasjon
09.05.2011 Styret i Østfold Energi foreslår 165 mill. i utbytte Finansiell informasjon
05.05.2011 Inngår langsiktig prissikringskontrakt Vannkraft
12.04.2011 Eierendringer i Norsk Grønnkraft Finansiell informasjon
05.04.2011 Meget godt driftsår for Østfold Energi Finansiell informasjon
31.08.2010 Solid første halvår for Østfold Energi Finansiell informasjon
12.04.2010 Østfold Energi og Vardar selger andeler til DONG Energy Vindkraft
24.03.2010 Meget godt driftsår for Østfold Energi Finansiell informasjon
04.01.2010 Norsk Vannkraftproduksjon AS overtar kraftverk fra Orkla Vannkraft
05.10.2009 Østfold Energi kjøper vannkraft av Orkla Vannkraft
01.04.2009 God drift i Østfold Energi, fall i aksjeverdier ødelegger Finansiell informasjon
03.03.2009 Østfold Energi utvider sin satsing på vindkraft Vindkraft
20.08.2008 Lavere børs gir svekket resultat Finansiell informasjon
29.04.2008 Egil Ullebø fortsetter i Østfold Energi Om Østfold Energi
08.04.2008 2007 ble et toppår for Østfold Energi Finansiell informasjon