• Forside > Ledig stilling som driftsoperatør

Ledig stilling som driftsoperatør

Sist endret: 25.04.2018

Østfold Energi søker en selvstendig, ansvarsfull og engasjert person, som kan samarbeide med våre driftsoperatører om vedlikeholdet av våre vannkraftanlegg i Indre Sogn. Vi drifter i dag sju kraftstasjoner og to pumpestasjoner lokalisert i Lærdal og Årdal kommuner.

Du vil inngå i et team med driftsoperatører og vi utfører ofte arbeidet i fellesskap, så gode samarbeidsevner er en forutsetning. På sikt vil du som driftsoperatør delta i vaktordning og intern beredskapsordning som kjentmann.

Oppmøtested er Borgund Kraftverk i Lærdal kommune.

Oppgaver som er tillagt stillingen per i dag:

 • Utføre vedlikeholdsoppgaver i våre kraftstasjoner
 • Feilsøking og feilretting
 • Delta i arbeid i reguleringsanlegg, herunder vann og snømålinger i nedbørsfeltene
 • Rapportere via vårt vedlikeholdssystem IFS

 Vi legger vekt på at du som søker har:

 • Fagbrev innen EL, gjerne automatiker eller elektriker
 • Kjennskap til vannkraftproduksjon
 • Kjennskap til PLS/ kontrollanlegg/ automasjon
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Allsidighet og gode evner til å tilegne deg ny kunnskap
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagfelt
 • Positiv holdning og stå-på-vilje
 • God fysikk for å delta i kjentmannsordning

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert jobb i et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Spørsmål rettes til:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vedlikeholdsleder Heine Linga på telefon 906 94 077, eller til kraftverksjef Bjørn Røvik på telefon 915 81 812.

Slik søker du:

Søknad med CV sendes til Østfold Energi AS, Kalnesveien 5, 1712 Sarpsborg eller til post@ostfoldenergi.no . Søknadsfristen er 20. mai 2018.

Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer energi av fornybare kilder - vann, vind og varme, og er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Selskapet har ti heleide og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og Østfold, som sammen står for 97 % av Østfold Energis totale energiproduksjon. Selskapet er også medeier i to vindkraftverk og seks fjernvarmeanlegg. Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

Kontaktperson

Heine LingaDriftsoperatørTlf. 90694077Send e-post

Kontaktperson

Bjørn RøvikKraftverkssjefTlf. 91581812Send e-post