• Forside > Ledig stilling: Forretningsutvikler

Ledig stilling: Forretningsutvikler

Sist endret: 09.02.2018

Som et ledd i en systematisk satsning på vekst og videreutvikling har vi en ledig stilling som leder for forretningsutvikling i Østfold Energi.

Hovedoppgaven er å identifisere, utvikle og igangsette prosjekter som kan skape ny forretningsvirksomhet for selskapet. For å lykkes må du kombinere evnen til å jobbe systematisk og strategisk med innsikt i teknologi og evnen til å bygge relasjoner og nettverk til potensielle samarbeidspartnere. Rollen er sentral i den videre utviklingen av selskapet og rapporterer direkte til adm. dir.

 

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Systematisk kartlegge marked, verdikjeder og muligheter
 • Søke, identifisere, utvikle og igangsette prosjekter og muligheter som kan skape ny forretningsvirksomhet for selskapet /lede innovasjonsarbeidet i selskapet
 • Aktivt etablere og vedlikeholde relevante kontakter, samarbeidspartnere og nettverk i bransjen
 • Ansvar for å forstå og holde seg oppdatert på markedet og regulatoriske endringer
 • Aktivt delta og initiere samarbeid med andre relevante aktører med formål om å utforske nye forretningsmuligheter
 • Involvere og dra veksel på selskapets egne ressurser og kompetanse på prosjektbasis
 • Utvikle, forankre og implementere selskapets strategi innen nye forretningsmuligheter/bidra til å utvikle selskapets strategi og metodikk

 

I sum handler det om å etablere en systematisk og strukturert arbeidsform som sikrer at man ligger i forkant, kommer i posisjon når nye muligheter oppstår og driver prosjektene gjennom en kvalitetssikret prosess.

 

Vi ser etter deg som er / har:

 • Relevant erfaring fra forretningsutvikling / innovasjonsarbeid med dokumenterte resultater
 • Stor interesse for fremtidens teknologiutvikling og mulighetsrom for energibransjen
 • Meget god forretning- og lønnsomhetsforståelse
 • Stort kontaktnett og meget god kjennskap til energibransjen i vid forstand
 • Mål- og resultatorientert
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Du bør ha utdanning på masternivå – teknisk og / eller økonomisk – gjerne med fokus på innovasjon og forretningsutvikling

 

Du kjennetegnes ved:

 • Utpreget evne til å skape og beholde gode relasjoner og skape høy grad av tillit
 • Troverdig fremtoning og meget god formidlingsevne
 • Proaktiv og stort engasjement til å skape vekst og utvikling
 • Kommersiell teft og kremmerånd med høy gjennomføringsevne
 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Godt humør, gode samarbeidsevner og evne til å skape engasjement og entusiasme
 • Selvstendig med sterk driv

 

Vi tilbyr

 • En meget spennende og sentral rolle med stort ansvar
 • Del av ledergruppe og rapporterer direkte til adm. dir.
 • Et spennende selskap med tydelig vekststrategi og vilje til utvikling
 • Solide ressurser og rammer til å gjennomføre        
 • Et meget interessant marked i sterk utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

 

Betingelsene er konkurransedyktige

 

Vil du vite mer?

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl (905 68 285), eller Ingjerd Birkelund (934 07 072). Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no . Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Kort om Østfold Energi

Østfold Energi produserer fornybar energi - vannkraft, vindkraft og varme, og er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Utgangspunktet er vannkraft, hvor Østfold Energi eier og driver kraftverk flere steder i landet. Selskapet har vært tidlig ute med å etablere seg innen nye energiformer og er i dag en pådriver i utviklingen av nye vindkraftprosjekter i nært samarbeid med sentrale aktører. Fjernvarmeanleggene eies og driftes i Østfold.

Selskapet har en omsetning på i overkant av 500 MNOK og har en solid økonomi