• Forside > Vi har lansert tjenesten Min side

Vi har lansert tjenesten Min side

Sist endret: 20.06.2016

1. juni 2016 lanserte Østfold Energi Min side – en tjeneste hvor fjernvarmekundene raskt får oversikt over både forbruk, fakturaer og kundeforholdet sitt. Påloggingen skjer via nettsidene til Østfold Energi (det blå feltet oppe til høyre).

- Den største fordelen ved en slik kundeweb er at kunden selv får tilgang til forbrukshistorikken og fakturaoversikten sin. Kunden kan sammenligne forbruket fra år til år, og har oversikt fakturaer som er betalt og som ligger til betaling, forklarer Johnny Pedersen. Han er direktør for varmevirksomheten i Østfold Energi.

Bedre oversikt

Østfold Energi leverer varme til både private eneboliger, næringsbygg og offentlige bygg, og har derfor en sammensatt kundegruppe.

- For noen av kundene våre, som for eksempel kommuner som mottar varmeleveranse til flere bygg, er det en stor fordel å kunne følge med på forbruket og fakturaen på samme sted. Det er jo ikke nødvendigvis slik at den som får levert varmen, er den som betaler for den. I tillegg kan man gå inn og legge til brukere, dersom det er flere knyttet til kundeforholdet som trenger tilgang til den oversikten siden gir, sier Cato André Strand, som er kundeansvarlig i Østfold Energi.

Komprimert bilde av Cato Strand

Kundeansvarlig Cato André Strand gleder seg over at Østfold Energi kan tilby tjenesten Min side.

Enklere kundekommunikasjon

Forbruket av fjernvarme legges inn i systemet en gang i måneden, og kan vises helt nede på timesnivå. Det vil si at man kan gå inn på en gitt dag og se hvordan forbruket har vært fra time til time gjennom hele døgnet. Det går også an å sammenligne forbruket år for år, og dermed se trender i forbruket.

- Vi får ofte spørsmål fra kunder som lurer på hvorfor forbruket var så høyt den og den måneden. Inne på Min side kan kunden legge en graf som viser utetemperaturen oppå grafen som viser forbruket, og dermed se eventuelle årsakssammenhenger. Dersom man lurer på om det er noe spesielt etter en periode med høyt varmeforbruk, kan man gå inn og finne ut om dette skyldtes utetemperaturen eller om det har vært økt forbruk av andre årsaker. Ofte er det lave utetemperaturer som er forklaringen på et høyere forbruk, forklarer Cato André Strand.

Han legger til at en annen stor fordel er at han som kundekontakt får opp den samme oversikten som kundene får, noe som letter kommunikasjonen for begge parter.

- At vi kan logge oss på den samme kontoen og se de samme bildene, gjør det lettere for kunden å fortelle hva de lurer på og for oss å forklare på best mulig måte, forklarer Cato André Strand.

Forsidebilde Min side

Kunden kan følge eget forbruk til venstre, mens fakturaoversikten vises til høyre. 

Kontaktperson

Cato André StrandKundeansvarligTlf. 90977276Send e-post