Fjernvarme til 171 nye leiligheter i Sarpsborg

Publisert: 14.02.2018

Østfold Energis varmevirksomhet fortsetter veksten den har hatt de siste årene. Det neste året vil fire nye leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum koble seg på fjernvarmenettet slik at totalt 171 nye leiligheter får levert fornybar energi til oppvarming og tappevann.

Det er stor byggevirksomhet i Sarpsborg sentrum, noe som har gitt Østfold Energi mange nye fjernvarmekunder. De fire nye byggene som Østfold Energi skal levere fjernvarme til er Sarpsborg sentrumsbolig (det gamle bygget til Sarpsborg Arbeiderblad), Kulås terrasse, gamle Kirkegata skole og Storgaten terrasse.

-  Vi har bygget ut fjernvarmenettet i Sarpsborg sentrum over flere år og er svært glade for at det stadig kommer til nye bygg vi kan levere til. Det siste året har vi inngått avtale om å levere fjernvarme til hele 9 byggeprosjekter, hvor disse fire nye leilighetskompleksene er de største kontraktene, forteller markeds- og salgsansvarlig Cato Andrè Strand.

Samlet utgjør de fire leilighetskompleksene hele 10 240 m 2 .

 

Bra for inneklima og miljøet

Strand er stolt av å kunne tilby kundene enkel og vedlikeholdsfri oppvarming, som i tillegg gir store miljøgevinster.

- Fjernvarmen som leveres fra Sarpsborg fjernvarmesentral utnytter spillvarme fra Borregaard – energi som bokstavelig talt ville forsvunnet ut i løse luften om ikke vi hadde benyttet den. De som bor i leiligheter med fjernvarme rapporterer om et stabilt og godt inneklima og reduserte kostnader til oppvarming. Det gir med andre ord gevinster både for det ytre og indre miljøet, sier Cato Strand.

Cato Strand utenfor Kulås terrasse feb

Terrasseblokkene i Kulås Terrasse vil inneholde 37 leiligheter og ha en total grunnflate på 4038 m2. Bygget skal etter planen være ferdig i april 2019.

Cato Strand utenfor gamle SA-bygget feb

Det bygges 38 nye leiligheter i det gamle bygget til Sarpsborg Arbeiderblad.  Leilighetsbygget utgjør total 3300 m 2 og skal etter planen være ferdig i juni 2018.

Cato Strand utenfor gamle SA-bygget feb

Cato Strand viser fjernvarmerørene i bakken utenfor det gamle SA-bygget. Østfold Energi skal etter planen starte sin fjernvarmelevering til bygget i løpet av mars 2018.

Cato Strand utenfor Storgaten terrasse feb

Storgaten terrasse blir det største leilighetskomplekset Østfold Energi leverer fjernvarme til. Hele 71 leiligheter skal benytte fornybar varme til oppvarming og tappevann.

Storgate terrasse, krediteres SOBBL forminsket

Storgaten terrasse (Kilde: SOBBL)

 

Gamle Kirkegata skole feb

 Gamle Kirkegata skole rehabiliteres etter alle kunstens regler, både innvendig og utvendig. Østfold Energi skal inn med kundesentral for fjernvarme i det hvite bygget, og skal levere fjernvarme til samtlige 27 leiligheter. 

Kontaktperson

Johnny PedersenVarmesjefTlf. 90925221Send e-post