Konsesjon gitt for Mørkedøla pumpe

Publisert: 20.04.2018

Østfold Energi har i statsråd i dag, fredag 20. april, fått konsesjon til bygging av Mørkedøla pumpe og overføring av vann fra Mørkedøla. Det gjør at selskapet kan benytte mer av vannet i konsesjonsområdet til kraftproduksjon i kraftverkene Borgund og Stuvane i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane.

- Opprusting og utvidelse av norske vannkraftverk er en stor uutnyttet energiressurs i det norske kraftsystemet. Konsesjonen for Mørkedøla pumpe gir Østfold Energi mulighet til å øke produksjonen i Borgund og Stuvane kraftverk på en miljøvennlig måte.  Ved å pumpe opp flomvannføringen i Mørkedøla får vi en optimal utnyttelse av energiressursene i området, sier Morten Karlsen, direktør for marked og forretningsutvikling.

Høyere produksjon

Kraftverkene vil bli tilført en nettoproduksjon på om lag 34 gigawattimer (GWh) i året. Tiltaket har lave utbyggingskostnader og positiv nåverdi.

- Det er viktig å prioritere behandlingen av prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraftproduksjon. Mørkedøla er et utvidelsesprosjekt som vil bruke eksisterende reguleringer og nett, uten å beslaglegge nytt areal av betydning. Utbyggingen vil gi økt bidrag til kraftproduksjon i vintersesongen når vi trenger det som mest, uttaler olje- og energiminister Terje Søviknes på departementets nettsider.

Departementet fremhever at en forutsetning for utnyttelsen av kraftressursene i vassdraget er at lakse- og sjøørretbestanden ivaretas på en tilfredsstillende måte, både som miljøfaktor og som ressursgrunnlag. Mørkedøla pumpe vil i svært liten grad endre grunnlaget til denne ressursen, også sett i sammenheng med de hensyn som skal ivaretas ved at Lærdalselva er et nasjonalt laksevassdrag.

Kontaktperson

Morten KarlsenDirektør vannkraftTlf. 95284065Send e-post