Midlertidig avvik i vannføring ved Båthølen i Lærdalselvi

Publisert: 05.09.2017

Mandag morgen var det et kortvarig avvik i vannføringen ved Båthølen i Lærdalselvi. Østfold Energi har iverksatt gransking.

I to timer den 4. september var vannføringen i elven ved Båtholen lavere enn det som er avtalt i en privatrettslig avtale mellom Østfold Energi, Lærdal kommune og Lærdal Elveeigarlag. Vannføringen skulle være minimum 10 m3/s. Avviket ble registrert i tidsrommet mellom kl. 06.45 og kl. 09.00. og var på det laveste registrert å være 6,9 m3/s i henhold til NVEs datalogger.

Selskapet iverksatte tiltak umiddelbart etter at de fikk måleregistreringer som var under 10 m3/s og fikk raskt hevet vannstanden til riktig nivå.

Selskapet ser alvorlig på hendelsen og har innkalt til et møte med Lærdal kommune og Lærdal Elveeigarlag i morgen (onsdag 6. september). Til møtet kommer også leder for Stiftelsen Norsk Villakssenter.

 

Intern gransking

Selskapet har også iverksatt en intern gransking for å undersøke årsaken til avviket og vil utarbeide en rapport til NVE og de øvrige avtalepartene. I dialog med partene vil kraftselskapet også ta initiativ til en uavhengig ekstern gransking av hvilke konsekvenser avviket hadde på fiskebestanden i det berørte området.

- At vannføringen i en kort periode har vært lavere enn vi har i avtalen med kommunen og elveeierlaget er noe selskapet beklager dypt. Vi har vært i kontakt med de berørte avtalepartene og har sendt en kortfattet foreløpig redegjørelse til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) der vi redegjør hvilke tiltak vi har iverksatt for å finne ut av hva som har skjedd. Nå må vi avdekke hvordan dette har skjedd, og hvilke tiltak vi kan iverksette for at ikke det skal skje igjen, uttaler administrerende direktør Oddmund Kroken i Østfold Energi.

Kroken understreker at det er strenge regler som regulerer forholdene rundt minste vannføring i norske lakseelver og at dette arbeidet følges nøye opp i henhold til konsesjoner og retningslinjer hos NVE og i privatrettslige avtaler.