Norsk Vannkraftproduksjon AS overtar kraftverk fra Orkla

Publisert: 04.01.2010

Norsk Vannkraftproduksjon AS overtar fra i dag, 4. januar 2010, kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland fra Orkla-eide Elkem. Avtale om kjøp ble signert i oktober i fjor, og dagens overtakelse skjer i henhold til plan. Østfold Energi eier 50 prosent av aksjene i Norsk Vannkraftproduksjon.

Kjøpet av Siso og Lakshola kraftverk, med en samlet produksjon på i overkant av 1 TWh, er gjort gjennom Norsk Vannkraftproduksjon AS som eies av NTE Energi AS og Østfold Energi AS med en halvdel hver.

Offentlig eide selskaper

Østfold Energi er i likhet med NTE et offentlig eid selskap med ambisjoner om å vokse innenfor vannkraft og annen fornybar energiproduksjon. Selskapene har derfor vært naturlige partnere ved dette oppkjøpet.

Å gjøre oppkjøpet sammen med andre betyr også at Østfold Energi har større evne å gjøre nye oppkjøp eller investeringer i ny fornybar energi til senere.

Østfold Energi får med dette oppkjøpet hånd om ca. 2,5 prosent av Norges samlede vannkraftproduksjon.

Moderne og velholdte anlegg

Siso fikk konsesjon i 1966 og ble satt i drift i 1968-1970. Anlegget ble bygd for å skaffe kraft til smelteverket Elkem Salten. Siso har en årlig produksjon på 957 GWh og en installert effekt på 180 MW. Siso har videre en god magasinkapasitet og nærhet til sentralnettet. Lakshola er et nytt kraftverk som ble satt i drift i 1999. Det har en produksjon på 116 GWh og en installert effekt på 31 MW.

Den samlede transaksjon er på ca. 4,3 milliarder kroner.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post