Vi søker ny leder for forretningsutvikling

Publisert: 09.02.2018

Østfold Energi har en vekststrategi som sier at selskapet i tillegg til å skape verdier gjennom produksjon av vannkraft, vindkraft og fjernvarme, også skal utvikle nye forretningsmuligheter innenfor energirelatert virksomhet. En nyopprettet stilling som leder for forretningsutviklingsarbeidet er derfor utlyst.

- Vi har satt oss som mål å bygge opp en eller flere nye forretningsområder de nærmeste årene og skal derfor ansette en forretningsutvikler som kan jobbe målrettet med denne satsingen, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

God på samarbeid og innovasjon

Han forteller at hovedarbeidsoppgavene vil være å søke, indentifisere, utvikle og igangsette prosjekter som kan skape ny forretningsvirksomhet relatert til energi. For å få til dette vil det være viktig å holde seg oppdatert på kraftmarkedet og potensielle regulatoriske endringer, samt aktivt opprette et samarbeid med relevante aktører og nettverk i bransjen.

- Vi har medarbeidere med lang fartstid i kraftbransjen og dermed solid kompetanse. Vår nye forretningsutvikler må derfor ha gode samarbeidsevner og evne til å skape engasjement og entusiasme internt, slik at vi får benyttet våre interne ressurser på best mulig måte. På den annen side er det også en forutsetning at forretningsutvikleren har stor interesse for fremtidens teknologiutvikling og muligheter for energibransjen, og kan hjelpe oss til å se nye muligheter for vekst og utvikling, forklarer Kroken.

Inngår i ledergruppen

I tillegg til å ha et selvstendig ansvar for å utvikle, forankre og implementere strategier for nye forretningsmuligheter, vil forretningsutvikleren også bidra i arbeidet med å utvikle selskapets strategi på overordnet nivå.

-  Forretningsutvikleren vil inngå i en ledergruppe sammen med seks andre og rapportere direkte til meg. Vi gleder oss veldig til å utvikle Østfold Energi videre og håper på mange gode søkere til stillingen, avslutter Kroken.

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl (905 68 285), eller Ingjerd Birkelund (934 07 072). Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.