Om Østfold Energi

himmelogfjell_695_200

Fakta om selskapet

Brekke kraftstasjon
Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme.
Les mer om Østfold Energi

Jobb i energibransjen?

JobbOE2012
Fornybar energi er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Energibransjen i Norge står derfor ovenfor spennende og utfordrende oppgaver i tiårene som kommer. Bli med på laget du også!
Les mer om å jobbe i Østfold Energi

Sponsorater og samarbeid

Energicamp---Rakkestad-ungdomsskole---høsten-2012---011
Østfold Energi er en viktig bedrift i Østfold og i Indre Sogn. Som et ledd i selskapets samfunnsansvar deltar vi som medspiller når ulike gode tiltak skal settes ut i livet.
Les mer om tiltakene vi støtter