Om Østfold Energi

Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket.
I dag produserer vi fornybar energi til en verden som trenger det, og gir langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene vi er engasjert i.

Eierne våre er fylkeskommunen og 13 kommuner i Østfold, og all verdiskapningen vår går tilbake til samfunnet. I 2017 tilførte vi 269 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Inntektene vi skaper er dermed på å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er endel av, gjennomsyrer alt vi gjør.

Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, og også for Østfold Energi. 94 prosent av energiproduksjonen vår kommer fra vannkraft i de ti kraftverkene vi eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Vi har også seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i to vindparker på Vestlandet. 

Samtidig jobber vi aktivt med forretningsutvikling og innovasjon for å skape nye inntekter i det grønne skiftet. Vi tror på store endringer og teknologiske muligheter i det fremtidige fornybare energimarkedet, og den utviklingen vil vi være en del av.

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er endel av, gjennomsyrer alt vi gjør. Det er det vi kaller ren bærekraft.