Anskaffelser i Østfold Energi

Sist endret: 02.05.2018

Anskaffelsene til Østfold Energi er delvis underlagt Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Loven gir føringer for selskapets innkjøpsprosesser.

For å effektivisere prosessen er Østfold Energi tilsluttet Sellihca kvalifikasjonsordning. Kvalifikasjonsordningen annonseres i EU-Tidende en gang pr. år slik at leverandørmarkedet informeres om ordningen.

Østfold Energi benytter Sellihca som sin leverandørdatabase hvor tilbyderliste etableres ved anskaffelsesbehov ved definerte søk i databasen.

Leverandører som vil være med på tilbyderlister, må være registrert i Sellihca etter bestemte kriterier.

 

Kontaktperson

Elisabeth GabrielsenInnkjøpssjefTlf. 41316422Send e-post

Nyttige lenker