Betingelser

Sist endret: 02.05.2018

Østfold Energi benytter standardvilkår ved anskaffelser av varer og tjenester.

  • Kontraktsstandarder
  • Alminnelige kjøpsvilkår
  • Alminnelige betingelser
  • Kontraktsbestemmelser
  • Statens standardavtaler for IKT-anskaffelser

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål relatert til våre anskaffelser, til leverandørkvalifisering eller til hvordan du kan bli leverandør til Østfold Energi.

Kontaktperson

Elisabeth GabrielsenInnkjøpssjefTlf. 41316422Send e-post