Krav til leverandører

Sist endret: 02.05.2018

Østfold Energi stiller objektive krav til sine leverandører innenfor blant annet HMS, ytre miljø og kvalitet.

HMS

Alle norske virksomheter er pålagt ved lov å følge bestemmelsene i internkontrollforskriften. Forskriften pålegger virksomheten å fastsette mål for HMS-arbeidet. Videre skal virksomheten utarbeide tiltaksplaner, fordele ansvar, oppgaver og myndighet, samt etablere et system for forebygging og oppfølging av eventuelle uønskede hendelser som kan relateres til helse, miljø og sikkerhet.

I Østfold Energi har vi en langsiktig målsetning om null skader knyttet til vår virksomhet. Våre leverandører skal legge vekt på å ha en sikker og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Kvalitet

Østfold Energi er opptatt av å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomhetens produksjon. Selskapet foretrekker derfor å handle med leverandører som har etablert systemer for kvalitetsstyring (ISO 9000 og 14000 serien, eller tilsvarende). Videre skal leverandørene kunne dokumentere at definerte kvalitetskrav inngår som en naturlig del av virksomhetens aktiviteter.

Andre krav

Ulike anskaffelser stiller ulike krav til leverandørene. For å sikre at våre leverandører har evne til å gjennomføre en anskaffelse til avtalte betingelser (tid, kvalitet og pris), gjennomfører Østfold Energi prekvalifisering av sine leverandører etter objektive kvalifikasjonskriterier .

Kontaktperson

Elisabeth GabrielsenInnkjøpssjefTlf. 41316422Send e-post