Kvalifiseringsprosessen

Sist endret: 02.05.2018

Prosessen fram mot prekvalifisering som leverandør i Østfold Energi.

Kvalifisering – trinn 1

For å bli prekvalifisert som leverandør i Sellihca (trinn 1) må leverandøren fylle ut spørreskjema og egenerklæringer samt tilfredsstille noen kvalifikasjonskrav:

 • Selskapet må være et lovlig etablert foretak (firmaattest)
 • Selskapet må være à jour med skatter og avgifter samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon (revisorerklæring)
 • Selskapet må ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring)
 • Selskapet må ha, eller planlegge å innføre, et kvalitetssystem (egenerklæring)
 • Selskapet må ha, eller planlegge å innføre, et HMS-system (egenerklæring)

På bakgrunn av egeninnmeldt informasjon blir leverandøren kvalifisert i Sellihca. Leverandøren melder selv inn hvilke produkter/tjenestekategorier som er aktuelle.

Kvalifisering – trinn 2

Ved enkelte anskaffelser ønsker Østfold Energi å gjennomføre en ytterlige prekvalifisering av leverandørene for å sikre at leverandørene har tilstrekkelig gjennomføringsevne.

Med utgangspunkt i leverandører som er kvalifisert i Sellihca (Trinn 1), gjennomfører Østfold Energi en kvalifisering av leverandørene etter objektive kvalifikasjonskriterier. Kriteriene er normalt knyttet til ett eller flere av følgende hovedområder:

 • Kvalitet
 • HMS
 • Miljø
 • Organisasjon
 • Kapasitet (Resources)
 • Erfaring

Utvelgelse av tilbydere gjøres på basis av de samme objektive kriteriene.

Kontaktperson

Elisabeth GabrielsenInnkjøpssjefTlf. 41316422Send e-post

Nyttige lenker