Fakta om Østfold Energi

Sist endret: 02.05.2018

Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme.

Vi har egne vannkraftverk i Indre Sogn og i Østfold. I tillegg eier Østfold Energi kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og er medeier i småkraftselskapet NGK Utbygging.

Innenfor vindkraft er vi medeier i vindparkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland, og deltar aktivt i utvikling av ny vindkraft gjennom Zephyr AS. I tillegg eier selskapet seks energisentraler i Østfold - Sparsborg, Mysen, Halden og Rakkestad.

Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets 18 kommuner. Aksjekapitalen er 70 millioner kroner fordelt på 70 000 aksjer á 1 000 kroner. Se egen oversikt over eiere .

I 2017 utgjorde den totale produksjonen 2 506 GWh, tilsvarende strømforbruket til nesten120 000 husstander.

Kontaktinformasjon

Østfold Energi
Kalnesveien 5
1712 Grålum
Telefon: 69 11 25 00
E-post: post@ostfoldenergi.no  
Organisasjonsnummer: 879904412

Borgund Kraftverk
Lo 2
6888 Borgund
Telefon: 57 66 72 40
Telefaks: 57 66 72 41

 

Bildearkiv