Leveregler

Etiske retningslinjer

Retningslinjer for å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives slik at eiere, kunder, ansatte, offentlige myndigheter og så vel samarbeidende som konkurrerende selskaper til enhver tid har tillit til selskapets profesjonalitet og integritet.
Les selskapets etiske retningslinjer

Eierstyring og selskapsledelse

Østfold Energi er et aksjeselskap, og den overordnede styringen reguleres av aksjeloven.
Les mer om eierstyring og selskapsledelse

Vedtekter for Østfold Energi AS

Selskapet styres etter vedtektene. Formålsparagrafen i vedtektene setter rammene for selskapets virksomhet.
Les selskapets vedtekter