2011

Dato Tittel Emne
01.12.2011 Bio Varme Sarpsborg fusjoneres med Østfold Energi
29.11.2011 Avtale om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet Vindkraft
11.11.2011 Avtale med Østfoldsykehuset Fjernvarme
02.09.2011 Østfold Energi satser sterkt på vindkraft Vindkraft
30.08.2011 Solid fra Østfold Energi Finansiell informasjon
21.06.2011 Ferskvannsbiolog godt fornøyd etter renoveringen Vannkraft
31.05.2011 Østfold Energi medeier i nye vindkraftselskap Vindkraft
25.05.2011 Askim-ordføreren positiv til fjernvarme Fjernvarme
19.05.2011 Borgund kraftverk tilbake i produksjon Vannkraft
09.05.2011 Styret i Østfold Energi foreslår 165 mill. i utbytte Finansiell informasjon
09.05.2011 Nytt nummer av informasjonsbladet Energico Samfunnskontakt
09.05.2011 Slukker varslingslysene på Mehuken vindpark Vindkraft
05.05.2011 Inngår langsiktig prissikringskontrakt Vannkraft
28.04.2011 Hederspris til Unn Fahlstrøm Samfunnskontakt
12.04.2011 Eierendringer i Norsk Grønnkraft Finansiell informasjon
11.04.2011 Mange ingeniørspirer blant ungdommen i Østfold Skole
06.04.2011 Delte ut Østfoldungdommens kritikerpris Samfunnskontakt
05.04.2011 Meget godt driftsår for Østfold Energi Finansiell informasjon
01.04.2011 Gyteområder på trygt vann Vannkraft
24.03.2011 Samarbeider om stipend og lærlingordning Skole
16.03.2011 Luktkartlegging viser svært beskjedne luktutslipp Energigjenvinning
14.03.2011 Har startet planleggingen av Eldrevatn Kraftverk Vannkraft
03.03.2011 Viderefører samarbeid om damombygging Vannkraft
22.02.2011 Informerte om stans av Borgund Kraftverk Vannkraft
14.02.2011 Redusert vannføring i Lærdalselva i mars og april Vannkraft
11.01.2011 Østfold Energi overtar hele Bio Varme Sarpsborg Fjernvarme