Nivla kraftverk er ferdig våren 2016

Publisert: 26.11.2015

Rett før jul i 2012 fikk Nivla Kraft AS, som eies av Østfold Energi og grunneiere langs Nivlavassdraget, konsesjon til å bygge Nivla Kraftverk i Råsdalen i Lærdal kommune. Byggearbeidene er nå godt i gang og om et halvt år er anlegget klart for produksjon. Det vil da ha kapasitet til å forsyne ca. 600 husstander med strøm.

Byggeprosessen startet i november 2014 og denne høsten er både selve kraftstasjonen og rørgaten i ferd med å komme på plass. Etter planen skal anlegget settes i prøvedrift i begynnelsen av mai 2016, før det blir normal drift fra juni samme år.

- Dette er et kraftverk som vil ha størst produksjon sent på våren og om sommeren. Da er snøsmeltingen i gang og vannføringen i elven er betydelig høyere enn ellers i året. Samlet sett regner vi med at anlegget vil ha en årlig produksjon på ca. 12 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til rundt 600 husstander, forteller direktør for vannkraft i Østfold Energi, Morten Karlsen.

Dyktig lokal entreprenør

Byggearbeidene utføres av den lokale entreprenøren Oskar Brugrand AS.

- At det finnes profesjonelle lokale entreprenører som kan ta på seg en slik utbygging er flott. Oskar Brugrand har tidligere gjort damrehabiliteringer for Østfold Energi og vi er svært godt fornøyd med jobben de har gjort. Å benytte en lokal hovedentreprenør er en fordel for både for utbygger og lokalsamfunnet, sier Karlsen, som mener at utbyggingen av kraftverket sikrer Lærdal både arbeidsplasser og et langsiktig næringsgrunnlag.

Småkraftkommunen Lærdal

Utbyggingen av Nivla er det tredje småkraftprosjektet som Østfold Energi er involvert i i Lærdal de siste fem årene. Eldrevatn ble bygget sammen med lokale grunneiere, mens Kvemma kraftverk ble ferdigstilt av Norsk Grønnkraft i 2015. Utbyggingen av Nivla vil koste 60 millioner kroner, og samlet sett er det investert 250 millioner kroner i kraftverk i Lærdal i femårsperioden.

- Lærdal kommune er positive til småkraft som en del av næringsgrunnlaget i kommunen og er en svært god samarbeidspartner. Kommunen er fleksibel og effektiv, og kan snu seg fort rundt når det er behov for det - som for eksempel ved godkjenningen av de lokale byggeplanene. Kraftverket innebærer også en fremtidig økonomisk sikring for de lokale grunneierne. Når Nivla kraftverk er nedbetalt, vil det gi gode inntekter til aksjonærene, hvorav 40 % bor og arbeider i området. Det vil gi økte skatteinntektene til kommunen, både direkte gjennom eiendomsskatt og indirekte gjennom arbeidsplasser, mener Karlsen.

Slik blir kraftverket

Elven Nivla starter i Øyridalen og renner videre nedover Råsdalen, før den har sitt endelige utløp i Lærdalselva. Nivla kraftverk henter vannet fra inntaksdammen i Øyridalen, hvor det ledes gjennom en 2,1 kilometer lang rørgate ned til kraftstasjonen. Konsesjonen fastsetter krav til minstevannsføring, noe som sikrer at det alltid vil renne vann i elva.

Rørgaten er gravd ned og går delvis gjennom fjell. Området har verdifull vegetasjon og det tas spesielle hensyn for å ivareta og beskytte denne under byggingen. Selve kraftverket blir også delvis bygget inn i skråningen ned mot elva og har liggende kledning av lerk, slik at den ikke skal være fremtredende i omgivelsene.

Rørgaten graves ned i bakken og vil dermed være skjult 

Rørgaten graves ned og vil ikke være synlig i terrenget.

 

Nærbilde av turbinhjulet i kraftstasjonen

 Nærbilde av turbinhjulet i kraftstasjonen.