Østfold Energi selger sine aksjer i RSL til Jotunfjell Partners

Publisert: 04.04.2017

Orkla, Olav Thon og Østfold Energi selger sine aksjer i Rygge sivile lufthavn AS til investeringsselskapet Jotunfjell Partners. Med det kan det gå mot ny sivil flyplassaktivitet på Rygge.

Administrerende direktør Oddmund Kroken i Østfold Energi er tilfreds med at man har kommet i mål med en avtale med en ny eier som både har finansielle muskler og bakgrunn fra flyplassen fra før.

- For alle østfoldinger er dette en gledens dag. Det er fortsatt et godt stykke igjen, men det gir fornyet tro på at vi kan få ny aktivitet på Rygge, sier han.

Salget setter også et endelig punktum for Østfold Energis flyplassrelaterte virksomhet.

- Eierskapet i RSL er for oss historisk betinget og knyttet til den tiden hvor Østfold Energi deltok innen regional utvikling. Vi er i dag et rendyrket energiselskap, og eierskap i flyplassrelatert virksomhet ligger utenfor det vi skal drive med. Det er derfor helt naturlig å følge majoritetseierne Orkla og Olav Thon i et salg nå, sier Kroken.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre detaljer i avtalen som er inngått.

- Vi ønsker nye aktører og nye eiere lykke til og håper på sivil flyplass på Rygge i fremtiden, avslutter Kroken.