Lærdalselven friskmeldt

Publisert: 31.10.2017

Østfold Energi har vært blant bidragsyterne til at Lærdalselven med en revolusjonerende metode omsider er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Det var i 1996 den fryktede lakseparasitten ble oppdaget i det populære vassdraget. Gjennom årene er det lagt ned store ressurser i å friskmelde elven. Nå har Mattilsynet friskmeldt Lærdalselven i Sogn og Fjordane etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elven er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er for øvrig første gang en elv er friskmeldt etter å ha blitt behandlet med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon.

– Nøye tilmålt aluminiumkonsentrasjon fjerner parasitten. Å overføre dette fra laboratorietesting til et laksevassdrag har vært en stor utfordring, men friskmeldingen av Lærdalselven viser at vi har klart å få til dette, sier seniorforsker Atle Hindar i NIVA.

Han understreker at behandlingene ble gjennomført med stor innsats og støtte fra Lærdal elveeigarlag, Østfold Energi, Lærdal kommune og Lærdalsvener.

Østfold Energi med stort engasjement for Lærdalselven

Østfold Energi har vært en viktig bidragsyter for fiskelivet i Lærdalselven i mange tiår. Foruten å bidra med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva, har selskapet også vært med på å finansiere og bygge fire laksetrapper som forlenger den lakseførende delen av Lærdalselven fra 25 til 40 kilometer. Østfold Energi har også finansiert et lakse- og ørretklekkeri med en årlig kapasitet på en million yngel og bidrar med å sette ut yngelen i elva.

- Vi har et svært godt samarbeid med både kommunen og elveierlaget og der vi alle vil det beste for fiskelivet i elven, kommenterer kommunikasjons- og samfunnskontakt Glenn Lund i lys av den gledelige nyheten om at lakseparasitten er bekjempet.

 

Les mer om friskmeldingen hos Miljødirektoratet.