Politikerne ønsker å lære av Østfold og Østfold Energi

Publisert: 27.04.2016

"Det grønne skiftet – slik bidrar vi i Østfold" var hovedtema da KS-konferansen Bedriftenes Møteplass 2016 ble arrangert 19.-20. april. Administrerende direktør i Østfold Energi, Oddmund Kroken, deltok sammen med Frevar og Borg Havn for å diskutere miljøpolitikk med blant andre Venstres leder Trine Skei Grande og Høyres parlamentariske leder Nicolaj Astrup.

Konferansens tema var blant annet rettet inn mot kraftbransjens utfordrende rammebetingelser, hva politikerne kan bidra med i det grønne skiftet og hvordan det grønne skiftet kan utnyttes til å skape både nye arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet etter oljen.

- Det var en fin anledning til å få vist frem Østfold Energi og alt det flotte vi jobber med, samtidig som vi fikk belyst bransjens utfordringer overfor sentrale politikere, sier Oddmund Kroken.

Det naturvennlige må bli det naturlige

Både Trine Skei Grande og Nikolai Astrup kommuniserte at de vil jobbe for løsninger som setter bedriftene i stand til å delta i det grønne skiftet.

Nikolai Astrup argumenterte med at det må legges til rette for gode markedsmekanismer som sikrer at grønne investeringer blir lønnsomme, mens Trine Skei Grande ytret et ønske om et «sabla grønt budsjett», og var opptatt av at et grønt skifte krever gode skatteincentiver.

- Dette er gode nyheter for oss i fornybarbransjen, som i dag utfordres av både det høye skattetrykket for vannkraft og lave kraftpriser. For å kunne øke investeringstakten i bransjen igjen, og dermed kunne bidra videre inn i det grønne skiftet, må lønnsomheten for vannkraftproduksjon opp, sier Kroken.

Østfold Energis bidrag til det grønne skiftet

Som en innledning til konferansens paneldebatt med Østfold Energi, Frevar, Borg Havn og politikerne, ble det vist en film om Østfold Energi, som synliggjør selskapets bidrag inn i det grønne skiftet i Østfold. 

Kontaktperson

Tone Sundnes ReitenKommunikasjonsrådgiverMob. 951 79 597Send e-post