Vellykket kraftverkutbygging

Publisert: 09.09.2016

- Det dere hører her er ikke støy, det er lyden av penger!, sa styreleder Morten Karlsen i Nivla Kraft AS da han ønsket velkommen til åpningen av Nivla kraftverk tirsdag 5. september.

Etter en byggeperiode på ca. 19 måneder, ble Nivla kraftverk overtatt av eierne 4. juli. Østfold Energi AS eier 60,5 %, mens fem grunneiere eier 39,5 % av aksjeselskapet Nivla Kraft AS. I Nivla kraft har eierne vederlagsfritt stilt alle nødvendige rettigheter til rådighet for å kunne gjennomføre utbyggingen.

- Det har tatt en ti års tid fra de første samtalene om prosjektet og til vi nå er ferdige. Bak oss ligger magasinet til Østfold Energi, men hvem eier egentlig vannet? Er det Østfold Energi eller grunneierne? Det kunne endt med rettsak, men vi valgte samarbeidets linje – vi ble enige om å bygge et kraftverk sammen. Ressursene stilles til rådighet for Nivla Kraft AS, og vi mener vår løsning er den beste måten å gjøre det på - med lokale grunneiere og etter hvert også lokale entreprenører, sa Morten Karlsen. I tillegg til å være styreleder i Nivla Kraft AS, er han direktør for vannkraft i Østfold Energi.

Morten Karlsen, Arve Tokvam, Knut Skår og Bjørn Røvik

Styreleder i Nivla Kraft AS og direktør for vannkraft, Morten Karlsen, ønsket velkommen og fortalte litt om bakgrunnen for prosjektet.

Fem lokale grunneiere har gått inn med ressurser i selskapet, mens tre grunneiere i området har valgt å stå utenfor, men kan kjøpe seg inn etter 40 år, dersom de ønsker det.

- Vi ble med i Nivla Kraft AS for å øke verdien på eiendommene og få en fremtidig inntekt. Med dagens priser forventer vi ikke å tjene så mye med en gang, men vi har gått inn i dette som en langsiktig investering for fremtidige generasjoner. Skal du først gjøre noe må du sette et fotavtrykk etter deg ellers har du ikke gjort noe!, sa Ivar Raa, en av grunneierne i Nivla kraft AS.

De fem grunneierne

De fem grunneierne. Fra venstre Petter Raa, Jon Mo, Finn Mo, Ivar Raa og Olav David Skjerping.

Viktig for lokalt næringsliv

Næringssjefen i Lædal kommune, Arve Tokvam, hadde fått æren av å åpne kraftverket, som symbolsk ble gjort ved å åpne døren inn til kraftstasjonen og ønske de fremmøtte velkommen inn.

- Gratulerer med et flott og moderne kraftverk! Etter lyden å bedømme fungerer anlegget godt og etter planen. Prosjektet har vært under god kontroll hele veien. Her er det mange som har gjort en god jobb og som skal ha ros. I et slikt prosjekt er det en stor fordel å ha lokalkunnskap – det er noe både byggherre, grunneiere og kommunene tjener på, sa Tokvam..

Arve Tokvam åpner døren til kraftverket

Arve Tokvam åpnet døren inn til kraftverket og erklærte det for åpnet.

Han fremhevet også de lokale kraftverkenes verdi som en del av næringsgrunnlaget for Lærdal kommune.

- Østfold Energi er et kraftsentrum i Lærdal og har vært betydningsfull i kommunen siden Borgund sto ferdig midt på 70-tallet. Det er viktig at Lærdal har stabile og langsiktige arbeidsplasser, og Nivla gir et viktig bidrag til å styrke det lokale næringslivet. Vi har opparbeidet oss en god kompetanse på kraftproduksjon i kommunen og denne må vi utnytte videre.

Morten Karlsen kunne fortelle at Østfold Energi gjennom byggingen av Nivla og Eldrevatn kraftverk har investert nærmere 200 millioner kroner de siste fem årene. Nivla kraftverk AS har vært en investering på ca. 65 millioner kroner.

Arve Tokvam og Jon Kvåle

Næringssjef i Lædal kommune Arve Tokvam, og byggeleder Jon Kvåle.

Godt samarbeid

- Både prosjektleder og byggeleder har vært lokale folk, som kjenner Lærdal kommune og som jobber tett på lokal kraftproduksjon til daglig. Knut Skår i Okken kraft har fungert svært godt som prosjektleder og Jon Kvåle har vært en stødig byggeleder, fortalte Morten Karlsen.

Knut Skår og Morten Karlsen

Prosjektleder Knut Skår og Morten Karlsen.

Byggentreprisen hadde Oskar Brugrand AS, mens elektromekanisk utstyr ble levert av Spetals verk AS og rør og ventiler av Brødrene Dahl AS.

- Det har vært noen små utfordringer underveis, men disse har blitt løst på en svært god måte. Samarbeidet har fungert godt mellom alle parter. NVE har vært her på flere kontroller og de har kun hatt positive ting å si, sa Knut Skår.

Sterke miljøhensyn

Kraftkommunen Lærdal har mye storslått og vakker natur det er viktig å ivareta i slike prosesser. Det er derfor lagt stor vekt på å bygge et anlegg uten for stor inngripen i naturen. Selve kraftstasjonen er lagt lavt i terrenget og kledd med lerk, og etter hvert som vegetasjonen vokser til vil den være mindre synlig fra veien.

- Dette er et prosjekt som har benyttet utsprengte og utgravde masser i byggingen av anlegget, noe som miljømessig er svært gunstig. Vi har dermed sluppet tilkjøring av ekstra stein og grus. Nærmiljøet har også fått en fin liten fiskedam oppe ved inntaket og veien opp til inntaket er forbedret, noe de som ferdes i området vil ha glede av, forklarer Jon Kvåle og Knut Skår.

Konsesjonen fastsetter krav til minstevannsføring, noe som sikrer at det alltid vil renne vann i elva. Det er krav til at det slippes forbi 400 liter vann i sekundet i sommerhalvåret og 50 liter i vinterhalvåret.

Nivla kraftverk - stasjonsbygget

Kraftverket har 188 meter fall og en rørgate på totalt 2100 meter, som kan slippe 3300 liter i sekundet inn på turbinene. Dette gir en årsproduksjon på 12,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 600 husstander i året.

Fredrik Hestetun og Jon Kvåle

Fagleder i el- og automatikk i Østfold Energi, Fredrik Hestetun og byggeleder Jon Kvåle er fornøyde med driften av anlegget så langt.  

Kontaktperson

Morten KarlsenDirektør vannkraftTlf. 95284065Send e-post