Skriver masteroppgaven for Østfold Energi

Publisert: 30.01.2018

Når Trym Andreas Christensen (25) leverer masteroppgaven sin på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i mai, vet han mer om lønnsom kjøring av vannkraftverk ved bruk av pumpeturbiner enn de fleste. Det kommer oppdragsgiver Østfold Energi til gode.

Det er Øljusjøen kraftstasjon i Indre Sogn som er valgt ut som studieobjekt i oppgaven.

- Problemstillingen er todelt. I første del av oppgaven skal jeg finne ut hvilke perioder det vil være mulig å øke lønnsomheten til Øljusjøen kraftstasjon ved bruk av pumpeturbiner. Slik det er i dagens kraftmarked er ikke prisforskjellen i løpet av døgnet eller sesongen stor nok til at det lønner seg å pumpe vannet opp i magasinet igjen, men dette kan endre seg i fremtiden. Både utbygging av solkraft, bedre utvekslingskapasitet med utlandet og våtere år med økt tilsig, for å nevne noen drivere, vil ha en innvirkning på energietterspørselen og påvirke kraftprisen, både innenfor døgnet og årstiden. Oppgavens andre del skal derfor undersøke hvor stor den økonomiske gevinsten kan være for Østfold Energi dersom pumpen disponeres annerledes enn det man gjør i dag og innenfor de periodene av året hvor det er mulig, forteller Trym Christensen.

Masterstuden NMBU vår 2018, Trym Christensen (24) forminsket

Trym Christensen skriver masteroppgave om pumpestasjonen Øljusjøen og hvordan en annen disponering av denne kan øke Østfold Energis lønnsomhet.

Østfold Energi leverer tilsigsdata og kjøremønster i turbinene, mens NMBU står for prisprognosene. Disse dataene skal benyttes til å simulere ulike scenarier for Øljusjøen kraftstasjon.

Gir Østfold Energi nyttig kunnskap

Olav Kristian Birkeland er krafthandler i Østfold Energi og oppnevnt som oppdragsgivers veileder for Trym Christensen.

- Dette er veldig spennende for oss. Dersom Trym kommer frem til en smartere måte å disponere Øljusjøen stasjon på, vil det øke vår lønnsomhet på krafthandel. Økt lønnsomhet kan på sikt lede til større oppgraderinger av stasjonen. Vi har store forventninger til de resultater han kommer frem til.

Olav Kristian Birkeland og Trym Christensen (32) forminsket

Krafthandler Olav Kristian Birkeland (t.v) og Trym Christensen samarbeider godt.  Birkeland gleder seg til resultatene Christensen kommer frem til.

Bachelorgrad i økonomi og fornybar energi

Olav Kristian Birkeland har laget caset i samarbeid med fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning.

- Når problemstillingen var ferdig utarbeidet kom fakultetet med forslag til en masterstudent de mente hadde den riktige kompetansen for å løse oppgaven. Trym er en entusiastisk student, som har interesser på flere viktige felt – både økonomi, politikk og energi. Vi føler oss heldige som har fått en så engasjert fagperson til å løse problemstillingen!

Christensen er i ferd med å fullføre seks års utdannelse på NMBU. Før han startet på masterprogrammet hadde han tatt en bachelorgrad i økonomi og en bachelorgrad i fornybar energi.

- Det er produksjonsplanlegging jeg kommer til å kunne mest om, men jeg har lyst til å jobbe med utvikling av fornybar energi, og kanskje aller helst med politikkutforming og å legge til rette for videre fornybarsatsing i Norge, som CO2-kvotesystemet. I prosjekter knyttet til energi må man alltid ta hensyn til både økonomiske og miljømessige kostnader, så jeg tror min doble bachelorgrad kan komme godt med, forklarer han.

Kontaktperson

Olav Kristian BirkelandKrafthandlerTlf. 91613077Send e-post

Kontaktperson

Tone Sundnes ReitenKommunikasjonsrådgiverMob. 951 79 597Send e-post