Østfold Energis organisasjon

Sist endret: 30.01.2019

Østfold Energi er organisert med avdelinger for kjerneområdene vannkraft og varme. I tillegg har selskapet egne avdelinger for støttefunksjoner.

Her kan du lese mer om ansvarsområdene innenfor hver enhet.

Vannkraft - Produksjon og marked

Østfold Energi produserer årlig til sammen omlag 1 680 GWh ved vannkraftverkene i Indre Sogn og Østfold. Dette tilsvarer forbruket til over 80 000 husstander. Produksjonsavdelingen drifter kraftverkene. Avdelingen holder til i Borgund i Indre Sogn, med ca. 20 ansatte.

Marked har ansvar for salg av kraft og oppfølging av deleide kraftselskaper (inklusive vindkraft)

     Magne Netland leder avdelingen for produksjon.

  Morten Karlsen leder avdelingen for  marked.

  

Varme

Østfold Energi leverer fjernvarme til ca. 200 kunder i Østfold. Fjernvarmeanleggene, som i praksis er sentralvarmeanlegg, forsyner bygg med miljøvennlig energi til oppvarming og varmtvann. Østfold Energi eier og driver fjernvarmeanlegg i Sarpsborg (sentrum, Kalnes og Grålum), Rakkestad, Mysen og Halden (Torpum). Disse anleggene benytter hovedsakelig fornybare energikilder som bioenergi (skogsflis, biodiesel), restavfall, spillvarme og varmepumper.

Johnny Pedersen leder avdelingen varme.

Stabsfunksjoner

 

• Økonomi, finans og risiko  - Ledes av Per Ove Torper  

• HR, IT og kommunikasjon - Ledes av  Hege Håkonsen 

• Strategi og forretningsutvikling - Ledes av  Martin Flesberg Vatne