Østfold Energis organisasjon

Sist endret: 06.12.2018

Østfold Energi er organisert med avdelinger for kjerneområdene vannkraft og varme. I tillegg har selskapet egne avdelinger for støttefunksjoner.

Her kan du lese mer om ansvarsområdene innenfor hver enhet.

Vannkraft

Østfold Energi produserer årlig til sammen omlag 1 680 GWh ved vannkraftverkene i Indre Sogn og Østfold. Dette tilsvarer forbruket til over 80 000 husstander. Produksjonsavdelingen drifter kraftverkene. Avdelingen holder til i Borgund i Indre Sogn, med ca. 20 ansatte.

Bjørn Røvik leder avdelingen vannkraft.

Varme

Østfold Energi leverer fjernvarme til ca. 200 kunder i Østfold. Fjernvarmeanleggene, som i praksis er sentralvarmeanlegg, forsyner bygg med miljøvennlig energi til oppvarming og varmtvann. Østfold Energi eier og driver fjernvarmeanlegg i Sarpsborg (sentrum, Kalnes og Grålum), Rakkestad, Mysen og Halden (Torpum). Disse anleggene benytter hovedsakelig fornybare energikilder som bioenergi (skogsflis, biodiesel), restavfall, spillvarme og varmepumper.

Johnny Pedersen leder avdelingen varme.

Marked og forretningsutvikling

Marked og forretningsutvikling har et totalansvar for Østfold Energis inntektsside. Den dominerende inntektskilden kommer fra selskapets vannkraftproduksjon. Handelsmiljøet har ansvaret for å omsette vannkraftproduksjonen på en økonomisk optimal måte. Kraften omsettes gjennom Nord Pools fysiske og finansielle markeder. I tillegg administrerer avdelingen porteføljer for andre selskaper.

Aktiviteter knyttet til forretningsutvikling i Østfold Energi koordineres fra avdelingen. Dette gjelder både interne utviklingsprosjekter og eksterne prosjekter i samarbeid med andre aktører.

Morten Karlsen leder avdelingen Marked og forretningsutvikling

Strategi

Avdeling for strategi har ansvar for strategiprosessen og har fokus på realisering av Østfold Energis strategier. Selskapet har høye ambisjoner og store forventninger til videre utvikling innenfor varme, vindkraft og vannkraft.

Tommy Fredriksen leder avdelingen strategi. 

Økonomi og finans

Økonomi og finans omfatter avdelingene finans/valuta, regnskap/backoffice/lønn, controller og kontorstøtte.
Økonomi og finans har ansvaret for selskapets økonomiske rapportering.

Per Ove Torper leder avdelingen økonomi og finans.

HR, kommunikasjon og IT

Human Resources (HR) har ansvaret for personalfunksjoner, deriblant lederutvikling. HMS og internkontroll er andre viktige oppgaver. I avdelingen ligger også IT og kommunikasjon. IT har ansvaret for vedlikehold og utvikling av selskapets data- og telefonisystem.

Hege Håkonsen leder avdelingen HR, HMS, kommunikasjon og IT.