Østfold Energis eiere

Sist endret: 12.04.2011

Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets 18 kommuner. Aksjekapitalen er 70,0 mill. kroner fordelt på 70 000 aksjer á 1 000 kroner.

(Antall aksjer i parentes.)