Verdier, hovedmål og strategi

Sist endret: 02.05.2018

Østfold Energi er en energiprodusent med utviklingsambisjoner.

Våre verdier

  • Langsiktighet
  • Miljøansvar
  • Vilje til utvikling

 

Vårt hovedmål

Å øke aksjonærenes verdier samtidig som bedriftens betydning i samfunnet ivaretas.

 

Strategi

  •  Å skape positive resultater i eksisterende virksomhet.
  •  Å skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst.
  •  Å betale utbytte etter eiernes vedtatte utbyttepolitikk.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post