Skole

Skole-banner

Slik fungerer våre anlegg

vannturbin_215_116
Her kan du se animasjoner som viser hvordan energi produseres av vann og avfall.
Lær mer om hvordan vi produserer energi

En viktig del av klimaløsningen

mehuken_215_116
Å erstatte fossil energi med fornybar energi er ett av de viktigste virkemiddelene for å få ned utslippene av klimagasser. Derfor har EU som mål at 20 % av energiforbruket i Europa i 2020 skal komme fra fornybare energikilder.
Les mer om fornybar energi

Bli med å snu utviklingen!

Rakkestad varmesentral - høst 2012 - 020
Produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag til å løse klimaproblemene. Ved å erstatte fossile brensler som kullkraft og olje med fornybar energi, reduseres utslippene av klimagasser som CO2. Vi engasjerer oss i dette arbeidet og arrangerer energicamper for ungdom i Østfold.
Les mer