Bli med å snu utviklingen!

Sist endret: 12.09.2014

Produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag til å løse klimaproblemene. Ved å erstatte fossile brensler som kullkraft og olje med fornybar energi, reduseres utslippene av klimagasser som CO2. Vi engasjerer oss i dette arbeidet og arrangerer energicamper for ungdom i Østfold.

Energicampene er tiltak for å spre kunnskap til ungdom om fremtidens klimautfordringer og inspirere til jobb og utdanning i energibransjen. Siden 2008 har Østfold Energi og vår samarbeidspartner Ungt Entreprenørskap Østfold arrangert mange energicamper på videregående skoler og ungdomsskoler i Østfold.

Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskaps aktiviteter på deres Facebook-side .