Drikkevannsprøver i Naddvik og Lo

Sist endret: 28.12.2018
Dam Sulevann - høst 2013 - forminsket

Østfold Energi AS eier og drifter totalt to vannforsyningssystemer, et på Borgund i Lærdal kommune og et i Naddvik i Årdal kommune.

Som eier av drikkevannsforsyningssystemer plikter vi å følge de krav som drikkevannsforskriften fremsetter.Den sier blant annet at vannverkseieren skal sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten.

Vår risikokartlegging tilsier at drikkevannet skal analyseres 12 ganger i året. Analysene blir  foretatt av Sogn Lab og publiseres ca. 1 gang i måneden på denne siden.

Ved akutt fare for, eller mistanke om redusert vannkvalitet, ring  vakttelefon 951 39 349.

For andre henvendelser, kontakt vårt sentralbord: 69 11 25 00.

 

 

Prøveresultater Lo Vannverk- 2018 (PDF)

Prøveresultater Naddvik Vannverk 2018 (PDF)