Krafthandel

Sist endret: 07.10.2014

Østfold Energi produserer årlig om lag 2 000 GWh, noe som tilsvarer forbruket til over 100 000 husstander. Handelsseksjonen har ansvaret for å omsette denne produksjonen på en økonomisk optimal måte.

All produksjon selges daglig i spotmarkedet til Nord Pool Spot. Selskapet sikrer også noe av sin produksjon i det finansielle markedet som administreres av Nasdaq OMX. I tillegg administrerer seksjonen produksjonsporteføljer for andre selskaper, som derigjennom får adgang til alle disse markedene.

Kontaktperson

Jan KvameHandelssjefTlf. 90925285Send e-post