Ørje kraftstasjon

Sist endret: 16.12.2015
Ørje kraftstasjon og Ørje sluserØrje kraftstasjon

Ørje kraftstasjon ligger ved Ørjefossen og ble bygget i 1943.

Saugbrugsforeningen som den gang eide kraftstasjonen, solgte fallrettigheten til Marker og Rømskog elektrisitetsverk i 1983. Kraftstasjonen ble overtatt av Østfold Energi i 1991, da de kommunale everkene fusjonerte med energiselskapet.

Etter at kraftstasjonen ble alvorlig skadet i et lynnedslag i juni 2004, besluttet Østfold Energi å bygge ny stasjon i samme bygg. Den nye stasjonen, som ble satt i drift i mars 2007, har én ny og moderne turbin som årlig kan produsere 9,3 GWh. Det nye aggregatet er i sin helhet plassert inne i eksisterende bygning. Stasjonen er fullt ut automatisert og overvåkes fra ekstern driftssentral.

Tekniske data Ørje
Fallhøyde 10 m
Ytelse 1,8 MW
Gjennomsnittlig årsproduksjon 9 GWh
Vannføring turbin 17 m 3 /sek

Kontaktperson

Bjørn RøvikKraftverkssjefTlf. 91581812Send e-post