Borgund kraftverk

Sist endret: 18.10.2017

Kraftverket ligger i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane og omfatter kraftstasjonene Øljusjøen og Borgund.

Kraftutbyggingen fant sted i etapper i perioden 1971-74. Stasjonene foredler nedbøren som faller i fjellene ovenfor, og det samlede nedslagsfelt er på 404 kvadratkilometer.

Øljusjøen kraftstasjon

Fallhøyde : 220 m
Aggregatytelse: 48 MW
Gjennomsnittlig årsproduksjon: 78/-50 GWh
Vannføring turbin: 24/17,5 m³/sek
Turbintype: Francis

Øljusjøen kraftstasjon som ligger om lag 1 100 meter over havet, er et såkalt pumpekraftverk. Fra Eldrevatn kan det pumpes vann til magasinet høyere oppe, og vannet kan dermed benyttes til kraftproduksjon på et senere tidspunkt.

Vannsituasjonen og prisforholdene i kraftmarkedet er avgjørende for når og hvor lenge pumpekraftverket kjøres. Ellers i året fungerer Øljusjøen kraftstasjon som en hvilken som helst annen kraftstasjon og produserer kraft av vannet i Øljusjøen.

Borgund kraftstasjon

Fallhøyde : 873 m
Aggregatytelse: 2 x 106 MW
Gjennomsnittlig årsproduksjon: 985 GWh
Vannføring turbin: 2 x 13 m³/sek
Turbintype: Pelton

På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon som er den klart størstekraftstasjonen. Fasaden er relativt anonym, og selve stasjonen med sitt imponerende maskineri ligger 160 meter under bakken. For å komme ned i turbinhallen må man kjøre nesten to kilometer på asfaltert vei nedover i fjellet.

Kraftstasjonen, som sto ferdig i 1974, har de siste årene vært gjennom flere store rehabiliteringsprosjekter. I 2006 og 2007 ble generatorene overhalt for første gang . Våren 2011 ble trykksjakten sandblåst og malt. I 2011 og 2012 ble kontrollsystemet byttet ut på begge aggregatene.

Magasin

Det utbygde vassdraget består av ni fjellvann. Se kart over nedslagsfelt (PDF 7 MB).

Lærdal og laksefisket

 Lærdalselva er Norges best kjente lakseelv. Hit til Lærdal har kjentfolk fra store deler av Europa valfartet i lang tid for å oppleve spenningen ved laksefisket. Kanskje skulle de få oppleve å hale en rugg av en laks på land. Og her har kongelige drevet laksefiske i generasjoner.

I forbindelse med kraftutbyggingen har Østfold Energi gjennomført en rekke tiltak for laksefisket. Fire laksetrapper forlenger den lakseførende delen av elva betraktelig,fra 25 til 40 kilometer. I alt gir laksetrappene en løftehøyde på 44 meter. Borgund kraftstasjon er utstyrt med et anlegg som slipper vannet forbi maskinene ved driftsstans. Dette for å unngå at elva blir tørrlagt.

 Lakse- og ørretklekkeriet er i sin helhet finansiert av Østfold Energi. Det har en årlig kapasitet på en million yngel, og selskapet bidrar til arbeidet med å sette ut yngelen i elva og mange fjellvann. Dette er med på å sikre fiskebestanden i et langsiktig perspektiv.

Lærdalselva ble infisert med lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i 1996. Myndighetene har bekjempet denne aktivt ved flere metoder, og Østfold Energi er med i dette arbeidet gjennom økonomiske bidrag og tilpasset kraftstasjonskjøring i perioder. Laksestammen rehabiliteres ved utsetting av yngel fra genbank.Lærdalselva ble friskmeldt i 2017 og fisket er nå gjenopptatt som normalt.

Last ned brosjyre om Borgund Kraftverk (PDF).

Kontaktperson

Bjørn RøvikKraftverkssjefTlf. 91581812Send e-post