Eldrevatn Kraftverk

Sist endret: 16.12.2015

Østfold Energi har sammen med to grunneiere bygd småkraftverket Eldrevatn på Hemsedalsfjellet.

Kraftverket, som utnytter fallene mellom Eldrevatn og henholdsvis Vesle Juklevatn og Sulevatn, har en installert effekt på 5 MW og en årlig energiproduksjon på ca. 22 GWh. Kraftverket benytter med andre ord tilsiget i et allerede regulert område til å produsere strøm til ca. 1 000 husstander. Småkraftverket ble offisielt åpnet i september 2014, men har vært i drift siden høsten 2013.

Eldrevatn-kraftverk---høst-2013---003
Bildet viser Eldrevatn Kraftverk høsten 2013, før kraftverket var ferdig. Det er lagt stor vekt på å bruke naturlige byggematerialer slik at kraftstasjonen ikke skal skille seg ut fra hyttebebyggelsen i området.

Eldrevatn Kraftverk AS eies med henholdsvis 70 % av Østfold Energi, med 21,4 % av grunneier Per Breistøl og 8,6 % av grunneier Dagfinn Kvamme. Østfold Energis kraftverkssjef i Indre Sogn, Bjørn Røvik, er daglig leder av selskapet.

Lang vei frem til konsesjon og byggestart

Det har vært en lang vei frem for å få tillatelse til å bygge Eldrevatn kraftverk. Den første konsesjonssøknaden ble sendt i juni 2005. Norges vassdrags- og energidirektorat avslo søknaden i august 2007. Avslaget ble imidlertid anket og i august 2009 ble det gitt konsesjon fra Olje- og energidepartementet etter vannressursloven for bygging og drift av kraftverket.

Høsten 2013 var kraftverket i normal drift. Utvendig må det fortsatt gjøres en del for å sette området tilbake i stand med arrondering etter at det har vært omfattende gravearbeider ved rørgaten og kraftstasjonen. I grove trekk har utbyggingen vært utbyggingen slik:

  • 2011: Detaljplanlegging
  • 2011 (august – oktober): Arkeologiske utgravninger. Forberedende utstikkingsarbeider og grunnundersøkelser, samt kablearbeider fra RV. 52 til Ulvehaugen.
  • 2012 og 2013: Byggevirksomhet og ferdigstillelse

eldrevatn_omradekart
Kart over utbyggingsområdet. Eldrevatn, Vesle Juklevatn og Sulevatn er for øvrig en del av reguleringene til Borgund Kraftverk. Eldrevatn Kraftverk benytter tilsiget i et allerede regulert område til å produsere strøm til ca. 1 000 husstander.

Kontaktperson

Bjørn RøvikKraftverkssjefTlf. 91581812Send e-post