Medeierskap innen vannkraft

Sist endret: 11.10.2017

Østfold Energi er medeier i Siso Energi AS, Norsk Grønnkraft AS og Eldrevatn Kraftverk.

Siso Energi AS

Østfold Energi eier 50 % av aksjene i Siso Energi AS. Selskapet eier kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland. NTE Energi eier de øvrige aksjene i Siso Energi AS.

Les mer på http://www.sisoenergi.no/

NGK Utbygging AS

Østfold Energi eier 25 % av NGK Utbygging AS.  Øvrige eiere er  Akershus Kraft , EB Kraftproduksjon  og  E-CO Vannkraft .

Nivla vannkraftverk 

Østfold Energi eier 73 % av aksjene i Nivla kraftverk AS. Øvrige eierandeler tilhører grunneiere langs Nivlavassdraget (27 %). Kraftverket åpnet i september 2016.