Nivla Kraft AS

Sist endret: 11.10.2017

Prosjekttype: Småkraftverk
Årsproduksjon: 12 GWh
Utbyggingskostnad : 60 MNOK
Eierandel:  73 %
I drift: 2016

I 2008 søkte Nivla Kraft AS, som eies av Østfold Energi og grunneiere langs Nivlavassdraget, om konsesjon til å bygge Nivla Kraftverk i Råsdalen i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. 21. desember 2012 fikk Nivla Kraft AS konsesjon til å bygge Nivla kraftverk. 

Byggingen av kraftverket starter i november 2014. Byggearbeidene utføres av den lokale entreprenøren Oskar Brugrand AS. Det elektromekansiske utstyret leveres av Spetals Verk. Brødrene Dahl ivaretar leveransen av rør og ventiler.

Nivla
Nivlavassdraget

Kontaktperson

Morten KarlsenDirektør kraftmarked Tlf. 95284065Send e-post