Den fantastiske vannkraften

Sist endret: 25.04.2016

Den norske vannkraften er fantastisk. År etter år renner vannet gjennom kraftstasjonenes turbiner og produserer "det hvite kull". Og vannet er like rent etter at det har passert turbinene som det var før det nådde kraftanlegget.

Bedre kan det nesten ikke bli. I et evig kretsløp sørger solstrålene for at vann fordamper, og vanndampen faller ned som regn over landet. Gjennom elver og bekker ledes vannet mot kraftstasjoner rundt omkring i landet, eller det holdes tilbake i store magasiner slik at det kan benyttes i perioder med stor etterspørsel.

Viktig for samfunnet

Ved siden av det norske oljeeventyret er utbygging av den norske vannkraften uten tvil det viktigste fundament for den velstand vi har fått i Norge. Vannkraften vil være sentral i mange tiår fremover. Den er basert på en fornybar ressurs, og verdsettelsen av denne typen ressurser blir ikke lavere. Snarere tyder alt på at energiformer som ikke bidrar til klimaskadelige utslipp, vil få en langt større verdi i fremtiden.

Østfold Energi har hånd om ca. 1,7 prosent av Norges vannkraftproduksjon. Og våre konsesjoner for utnyttelse av vannfall i Lærdal, Årdal, Halden og Marker er evigvarende. Så lenge dammer og kraftstasjoner vedlikeholdes og moderniseres med jevne mellomrom, vil de fortsette å produsere vannkraft til det moderne samfunn. Dette gir selskapet en unik posisjon, til glede for eiere, ansatte og samfunnet omkring.