Varme

Fjernvarmerør1

Miljøpolitikk

IllustrasjonTorpum-flis215x216pixler
Varmevirksomheten har gjennom sine forpliktelser overfor kunder, myndigheter og andre interessenter krav om å drive sin virksomhet med minst mulig miljøulemper og innenfor de strenge utslippskrav som gjelder. Selskapet har et miljøledelsessystem basert på standarden ISO 14001.
Les mer

Hva er fjernvarme?

Fjernvarmerør16x9
Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming.
Les mer om fjernvarme

Viktig energiressurs

Forbrenningsovn
Ved å brenne restavfallet i moderne energigjenvinningsanlegg, omformer vi avfallsproblemet til en viktig energiressurs. Vi oppnår redusert bruk av fossilt brensel og vesentlig lavere utslipp av klimagasser. Dette er vinn-vinn i praksis!
Les mer om energigjenvinning