Avfallstyper vi kan motta

Sist endret: 08.12.2014

Østfold Energi har tillatelse fra Fylkesmannen i Østfold til å ta i mot restavfall til Rakkestad varmesentral. Gjenvunnet varmeenergi fra varmesentralen leveres som fjernvarme til lokale kunder innenfor konsesjonsområdet i Rakkestad (sentrum og Mjørud industriområde).

Husholdningsavfall

  • Innsamlet husholdningsavfall – er restavfall som etter kildesortering blir hentet inn via kommunenes renovasjonsordninger
  • Innlevert grovt husholdningsavfall – er brennbart restavfall innlevert av kommunens befolkning til miljøstasjoner for sortering. Miljøstasjonene gjør igjen avtale med Østfold Energi

Brennbart næringsavfall

Restavfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Eksempler på brennbart næringsavfall er emballasje, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold. Gips mottas ikke.

Destruksjon og makulering

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har godkjent Østfold Energi som tjenesteleverandør i forbindelse med destruksjon/makulering av nasjonal sikkerhetsgradert informasjon (papir, film, disketter og annet brennbart materiale ved brenning til og med nivå hemmelig.

NSM har inngått en sikkerhetsavtale med Østfold Energi. Denne avtalen kan brukes ved leveranser til destruksjon/makulering eller man kan inngå en egen sikkerhetsavtale.

Farlig avfall

I henhold til Østfold Energis tillatelse fra fylkesmannen kan vi motta impregnert trevirke og absorbenter.

Les også våre betingelser for levering av avfall .