Elsertifikatordningen

Sist endret: 11.03.2014

1. januar 2012 ble elsertifikater innført i Norge. Målet er økt produksjon av fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Men hva betyr egentlig elsertifikatordningen for deg som kunde?

Østfold Energi vil benytte de offisielle noteringene til lokal kraftleverandør som referanse for vårt månedlige tillegg utover de øvrige elementene som inngår i fjernvarmeprisen.

Elsertifikatordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). For mer informasjon besøk NVEs nettsider.